Investeer in de vrijheid voor later

The Sandt investeren - particulier

Op dit moment kan men inschrijven op de niet-achtergestelde TSIE obligatie bond 4 met de volgende rentepercentages.

Deelname 10.000,- (rente 5%) – 25.000,- (rente 6%) – 50.000,- (rente 7%)

Plaatsingskosten 2%

Hoe werkt het?
Wij geven u voordat u besluit om tot een investering over te gaan een handreiking in de vorm van een stappenplan.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Bepaal vooraf het doel welk u wenst te behalen met deze investering. Bereken en bepaal het bedrag wat u beschikbaar wilt stellen om uw doelstelling te behalen. Let op dat het vrij te maken bedrag geen onbalans veroorzaakt in uw huidige financiële situatie.

Stel een lijst met vragen op die u belangrijk vind en van toepassing zijn op uw eigen situatie wanneer u ergens geld wenst te investeren. Tijdens dit gesprek zullen wij alle aspecten conform uw belangen behandelen en zult u een volledig beeld krijgen over onze werkwijze.

Bekoelingsperiode. Wij geven het advies om de verkregen informatie eerst te verwerken alvorens men besluit om tot een inschrijving over te gaan.

Vraag infopakket aan

Plan een intakegesprek

Inschrijven

Stap 1

Bepaal vooraf het doel welk u wenst te behalen met deze investering. Bereken en bepaal het bedrag wat u beschikbaar wilt stellen om uw doelstelling te behalen. Let op dat het vrij te maken bedrag geen onbalans veroorzaakt in uw huidige financiële situatie.

Vraag infopakket aan

Stap 2

Stel een lijst met vragen op die u belangrijk vind en van toepassing zijn op uw eigen situatie wanneer u ergens geld wenst te investeren. Tijdens dit gesprek zullen wij alle aspecten conform uw belangen behandelen en zult u een volledig beeld krijgen over onze werkwijze.

Plan een intakegesprek

Stap 3

Bekoelingsperiode. Wij geven het advies om de verkregen informatie eerst te verwerken alvorens men besluit om tot een inschrijving over te gaan.

Inschrijven

Lees de uitgebreide brochure en het AFM informatiedocument over de mogelijkheden, het rendement en de risico’s. Vul hierboven uw gegevens in en u ontvangt de brochure en het AFM informatiedocument.

Na de inschrijving
Na uw inschrijving ontvangt u het contract in tweevoud, u dient een exemplaar te retourneren en een exemplaar is bestemd voor uw eigen administratie. Na ontvangst van een getekend exemplaar en de betaling ontvangt u van ons een bevestiging van uw deelname.

Nader de inschrijving krijgt u een persoonlijke accountmanager toegewezen, zijn taak is om u middels nieuwsbrieven, updates en persoonlijk contact te begeleiden tijdens uw deelname traject.

Sinds 2015 werken wij op deze basis en ervaren dat de investeerders dit als zeer prettig ervaren, bij vragen kunt u altijd bij ons terecht en zullen wij ons inzetten deze vragen te beantwoorden.

Investeren in vastgoed voor particulieren

Investeren in vastgoed is de laatste jaren erg populair geworden. Dit heeft natuurlijk te maken met de interessante winsten die behaald kunnen worden met vastgoedinvesteringen. Daarnaast is het erg toegankelijk geworden voor particulieren. Ook bij The Sandt willen wij investeerders bekend maken met een toegankelijke manier van investeren. Een vastgoedinvestering biedt op de langere termijn veel hogere winsten door enerzijds de opbrengst van huur en anderzijds de meerwaarde van het vastgoed. Wij geven graag een duidelijke uitleg zodat iedereen meer kennis krijgt om zich te ontwikkelen als een vastgoedinvesteerder. 

Waarom geld investeren in vastgoed?

Voor veel mensen zal investeren in vastgoed een stap zijn om beter om te gaan met spaargeld of gerealiseerd vermogen. Het rendement op de lange termijn is natuurlijk veel gunstiger. Vermogende particulieren kiezen nu voor vastgoed als investering omdat vastgoed zich heeft bewezen als een waardevaste belegging om het gerealiseerde vermogen veilig te stellen voor onverwachte bewegingen in de markt.                                             

Er zijn echter ook andere redenen om te investeren in vastgoed:

 • Een vastgoedinvestering is in staat je op lange termijn meer rendement op te leveren dan investeringen welke gebaseerd zijn op markt speculaties.
 • Vastgoed word gezien als een veilige belegging, dat wil zeggen dat er minder risico’s  aan verbonden zijn dan beleggingen waarbij de onderliggende waarde afhankelijk is van meerdere markt factoren waaronder het aspect van vraag en aanbod.
 • Een vastgoedinvestering kan je gebruiken om vaste inkomsten te genereren. Dit is een bewezen manier om het risico in de vorm van volatiliteit te verminderen.
 • Vastgoed investeringen behoren zich op dit moment bij de meest gebruikte beleggingen die men doet om zich in te dekken tegen de huidige marktomstandigheden. Het heeft een groot potentieel, omdat er wereldwijd een behoefte is aan goede huisvesting want wonen en werken behoort nog steeds tot een van de belangrijkste primaire levensbehoeftes.

Beleggen in vastgoedfondsen

Voor particulieren met vermogen, maar onvoldoende voor een individuele vastgoed aankoop, is investeren in een vastgoedfonds een goed alternatief. Je kunt bijvoorbeeld met vastgoed obligaties investeren in verschillende vormen van vastgoed. Het grote voordeel is dat je als investeerder voldoende kunt spreiden over verschillende investeringen en je hebt daarnaast geen inhoudelijke kennis nodig.  Het nadeel van beleggen in vastgoedfondsen is dat je als particulier minder zeggenschap hebt over de ontwikkeling van de beleggingen en zelf dus minder controle over hebt. Daar komt bij dat je ook meer risico loopt door de grote schaal waarop deze beleggingen vaak worden aangeboden.

Vastgoed obligaties

Vastgoed obligaties zijn beleggingen in onroerend goed. Als particulier hoef je dus niet zelf vastgoed te aan te kopen. Investeringen lopen via wel of niet beursgenoteerde vastgoedfondsen. Het type vastgoed kan variëren van winkelcentra, vakantiewoningen of kantoorpanden. Via soortgelijke fondsen leen je geld uit aan een projectontwikkelaar of een vastgoedinvesteerder in de vorm van een lening , die aan het einde van de looptijd de hoofdsom terug betalen inclusief eventueel behaald rendement. Met deze investering kun je dus niet alleen profiteren van een toename van het waarde potentieel op vastgoed gebied, maar ook van het rendement op de lening. De rente op de obligaties hangt af van de rente die de ontvanger hiervoor kan krijgen en hoeveelheid risico die hij bereid is te nemen.

Voordelen vastgoed obligaties

 • Lage risico’s. De rente op een vastgoed obligatie is gebonden aan de looptijd en daarmee stabieler dan bij andere beleggingscategorieën.
 • De rente op een vastgoed obligatie is vaak vooraf bekend, waardoor je op korte termijn een goede inschatting van het verwachtte resultaat kunt bepalen.
 • Concurrentievoordeel: als je vóór andere investeerders in de positie bent om onderdeel uit te maken van een specifiek vastgoedproject, dan kun je profiteren van alle elementen die dit specifieke vastgoed project bezit en hiermee een voordeel kan behalen welke andere investeerders niet hebben.
 • Er kan in vergelijking met kleinere bedragen geïnvesteerd worden in de door u gekozen categorieën. Om een voorbeeld te geven kost een woning soms een aantal honderdduizenden euro’s. Bij aankoop van vastgoed obligaties is dit soms al mogelijk vanaf een tienduizend euro.

Nadelen vastgoedobligaties

 • Het rendement op een vastgoedobligatie is gebonden aan een looptijd en daarmee minder gevarieerd dan bij andere beleggingscategorieën.
 • De risico’s van vastgoedobligaties zijn gelijk aan de risico’s van vastgoed wanneer u dit zelfstandig zou aankopen.

Aandelen of obligaties?

Aandelen en obligaties zijn beide verschillend in de manier van beleggen. Je kunt een aandeel kopen via het aandelenbeurs circuit of bijvoorbeeld via een effectendepot bij uw bank. Deze optie is veelal gebonden aan bescherming van je geld (dus eerst beslag leggen op je spaargeld en daarna pas je geld uitkeren). Daarnaast zijn er ook nog andere vormen van belegging zoals vastgoed, Private Equity, commodity’s etc. Deze varianten kunnen je in staat stellen om meer te verdienen dan alleen op de beurs. Bij de aankoop van aandelen zitten vaak meer risico’s, dit omdat de stijgingen en dalingen erg volatiel kunnen zijn en niet volledig voorspelbaar zijn. Het grootste verschil tussen een aandeel en een obligatie is de juridische constructie, bij het houden van een aandeel ben je als aandeelhouder voor 100% verantwoordelijk voor alle geldende risico’s en bij een obligatie ben je een schuldeiser en daar zijn de risico’s anders verdeeld.

Tips voor investeren in vastgoed

Dit zijn onze belangrijkste tips voor het investeren in vastgoed als particulier:

 • Doe je huiswerk! Bekijk goed de mogelijkheden en onderzoek de verschillende opties.
 • Bepaal vooraf het doel welk u wenst te behalen met deze investering. Bereken en bepaal het bedrag wat u beschikbaar wilt stellen om uw doelstelling te behalen. Let op dat het vrij te maken bedrag geen onbalans veroorzaakt in uw huidige financiële situatie.
 • Stel een lijst met vragen op die u belangrijk vind en van toepassing zijn op uw eigen situatie wanneer u ergens geld wenst te investeren. Tijdens dit gesprek zullen wij alle aspecten conform uw belangen behandelen en zult u een volledig beeld krijgen over onze werkwijze.
 • Bekoelingsperiode. Wij geven het advies om de verkregen informatie eerst te verwerken alvorens men besluit om tot een inschrijving over te gaan.